header-ssspp

Cрпски - Serbian (2)

“SVAKO NA OVOM SVETU IMA 4 VRSTE TELA: FIZIČKO TELO – ŠTULA ŠARIRA (STHOOLA SHAREERA), SUPTILNO TELO, SUKŠMA ŠARIRA (SOOKSHMA SHAREERA), VIŠE SUPTILNO TELO, ATI SUKŠMA ŠARIRA (ATHI SOOOKSHMA SHAREERA) I SVEPRISUTNO SUPER SUPTILNO TELO, PARA SUKŠMA ŠARIRA (PARA SOOKSHMA SHAREERA). ŠTULA ŠARIRA JE FIZIČKO TELO KOJE SVAKO MOŽE DA VIDI.”

“JA SADA NISAM U FIZIČKOM TELU, VEĆ U SUPTILNOM TELU – SUKŠMA ŠARIRA, KOJE JE IZVAN FIZIČKOG. U SVOM SUPTILNOM TELU, SUKŠMA ŠARIRA, JA U TRENU MOGU DA ODEM U BILO KOJI DEO SVETA. U SVOM ATI SUKŠMA ŠARIRA JA ULAZIM U SNOVE I MEDITACIJU LJUDI I VODIM IH. U PARA SUKŠMA ŠARIRA JA SAM PRISUTAN U SVAKOM ATOMU.”

-ŠRI SATJA SAI BABA

Subscribe to this RSS feed